Pernil Salat

Pernil SalatVerificado

Versions

Descripción

Som un grup de versions molt salat que venim a fer tremolar els escenaris! Fem música perquè vosaltres sigueu l’espectacle!